FAQ

To system grzewczy pozwalający na ogrzanie domu i wody, a także na efektywne chłodzenie budynku latem. Większość energii, pompy ciepła pozyskują ze źródeł odnawialnych i użytkują ją w efektywny sposób. Przemyślana i udoskonalana od ponad 100 lat budowa pompy ciepła sprawia, że system funkcjonuje niezawodnie nawet przy ujemnych temperaturach.

Pompy ciepła należą do najbardziej opłacalnych systemów ogrzewania wody użytkowej i domu. W sprzyjających warunkach są w stanie wykorzystać energię z naturalnych, darmowych zasobów aż w 75% – wówczas potrzebują jedynie 25% energii z nieodnawialnych źródeł. Pobierają ciepło z gruntu, powietrza lub wody i nie emitują przy tym żadnych szkodliwych substancji do środowiska. Na czym dokładnie polega zasada działania pompy ciepła?

Mechanizm pracy pompy ciepła można w wielkim skrócie opisać jako odwrotność działania lodówki - w obu urządzeniach zachodzą podobne procesy termodynamiczne. Lodówka pobiera ciepło ze swojego wnętrza (z przechowywanych w jej wnętrzu produktów) i oddaje je na zewnątrz do pomieszczenia, w którym stoi. Pompa ciepła czerpie zaś ciepło ze środowiska i w odpowiedniej formie przekazuje je do wnętrza domu. W przypadku lodówki zależy nam na wychłodzeniu jej wnętrza. Jeżeli chodzi o pompy ciepła, nie powinniśmy doprowadzać do nadmiernego wychłodzenia obiegu zewnętrznego, np. gruntu, przy jednoczesnym wygrzaniu budynku, w którym pompa jest zamontowana.

Powietrzne pompy ciepła do podgrzania wody użytkowej i ogrzania domów wykorzystują energię cieplną pobraną z powietrza znajdującego się na zewnątrz budynku. Te systemy są jednymi z najpopularniejszych spośród wszystkich rodzajów pomp, ponieważ umożliwiają szybki i łatwy montaż, a przy tym ich praca jest bardzo wydajna. Dowiedz się, na czym polega działanie powietrznej pompy ciepła.

Instalacja powietrznej pompy ciepła jest ekonomicznym rozwiązaniem. System powietrznej pompy ciepła wykorzystuje nawet 75% energii z powietrza i jedynie 25% ze źródeł nieodnawialnych. Powietrzne pompy ciepła marki Vaillant mogą działać jeszcze efektywniej, jeśli zostaną podłączone do innych systemów, takich jak systemy wentylacyjne czy systemy fotowoltaiczne. Ponadto powietrzna pompa ciepła może składać się jedynie z jednostki zewnętrznej (monoblok) lub z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej (split). W przypadku drugiego rozwiązania estetyczny wygląd i niewielki rozmiar jednostki wewnętrznej pozwalają dopasować ją do każdego wnętrza.

Budowa pompy ciepła wydaje się niezwykle prosta, chociaż to urządzenie potrafi ogrzać zarówno sam budynek, jak i wytworzyć duże ilości ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła pobierają energię z gruntu, powietrza lub wody i nie emitują przy tym żadnych szkodliwych substancji do środowiska. Jak jest zbudowana pompa powietrzna? Poznaj jej sekrety!

Pompa ciepła to urządzenie grzewcze, które pozwala na ogrzanie domu i wody użytkowej, a także na efektywne chłodzenie budynku latem. Większość energii pompy ciepła pozyskują ze źródeł odnawialnych. Przemyślana i udoskonalana od ponad 100 lat budowa pompy ciepła sprawia, że system funkcjonuje niezawodnie - również przy ujemnych temperaturach.

Budowa pompy ciepła opiera się na zastosowaniu takich elementów jak sprężarka, parownik, skraplacz i zawór rozprężny. Tworzą one podstawowy skład obiegu chłodniczego, w którym czynnik roboczy – odbierając energię z otoczenia dzięki różnicy temperatur (nawet przy niskiej czy ujemnej temperaturze) - wrze i odparowuje. Podwyższenie parametrów czynnika następuje zaś w sprężarce, w której wzrastają jego temperatura i ciśnienie. Dzięki temu pozyskane ciepło można spożytkować do celów użytkowych – zasilenia instalacji grzewczej lub ciepłej wody użytkowej.

Budowa pompy ciepła ma zasadnicze znaczenie dla efektywności jej pracy. W celu osiągnięcia jeszcze lepszych wyników stosuje się również dodatkowe rozwiązania techniczne, np. pośredni wymiennik ciepła (przechładzacz). Jego rolą jest wstępne podgrzewanie czynnika chłodniczego na wejściu do sprężarki. Dzięki temu obniża się zużycie energii elektrycznej, co jednocześnie zwiększa efektywność pracy pompy ciepła.

Głównym elementem układu chłodniczego, który umożliwia sprawne funkcjonowanie pompy ciepła, jest sprężarka. Współczesne pompy ciepła (szczególnie typu powietrze-woda) posiadają sprężarki inwerterowe. Jak działają powietrzne pompy ciepła ze sprężarką inwerterową? Przede wszystkim cechują się płynną regulacją wydajności, przeważnie w szerokim zakresie od 30 do 100%. Jest to ważna cecha, ponieważ pozwala dostosowywać wydajność pompy ciepła do chwilowych potrzeb cieplnych.

Pompy ciepła marki Vaillant zostały wyposażone w energooszczędne zbiorniki na ciepłą wodę, które pozwalają na wygodne korzystanie z zasobów cwu. Budowa pompy ciepła umożliwia również podłączenie jej do innych domowych instalacji, takich jak wentylacja mechaniczna czy instalacja fotowoltaiczna.

Ogrzewanie z wykorzystaniem pompy ciepła to jeden z najbardziej ekonomicznych systemów dostępnych na rynku. Najniższe rachunki oraz najdłuższą żywotność urządzenia grzewczego uzyskamy, jeśli odpowiednio dobierzemy jednostkę dla danej inwestycji. Dobór właściwej mocy pompy ciepła zapobiega nierównej pracy urządzenia, niweluje ryzyko niedogrzania budynku w chłodne dni, a także skrócenia jego żywotności w standardowych warunkach pracy.

Pierwszym krokiem, jaki powinien wykonać inwestor podczas doboru urządzenia, jest wyznaczenie zapotrzebowania na moc cieplną budynku. Ułatwione zadanie mają inwestorzy, którzy niedawno podjęli decyzję o budowie. Projektant po zapoznaniu się z dokumentacją oraz dobranymi materiałami budowlanymi wykonuje charakterystykę energetyczną, która jest najdokładniejszym sposobem na określenie strat i zysków energii w danym budynku.

W przypadku braku dokumentacji inwestor ma jeszcze kilka innych możliwości. Pierwszą z nich jest określenie zapotrzebowania na podstawie ilości zużytych paliw w ostatnich latach. Może również skorzystać z pomocy firm, które wykonują audyty energetyczne budynku z wyliczeniem energii, jaką należy dostarczyć w celu utrzymania żądanej temperatury.

Szacowanie strat energii na podstawie powierzchni, wieku budynku, kubatury oraz materiałów użytych do ocieplenia może być równie skuteczne, jednak warto wiedzieć, że jest obarczone największym błędem. Ważną kwestią jest również strefa klimatyczna, w jakiej jest położony budynek.

Budowa pompy ciepła wpływa na możliwości jej montażu, które są uwarunkowane zabudową. W segmencie pomp ciepła (szczególnie typu powietrze-woda) występuje bowiem pewna różnorodność konstrukcyjna.

Główny podział w budowie pomp ciepła wynika z konstrukcji samego obiegu chłodniczego. Pompy ciepła typu Monoblok zawierają wszystkie elementy w jednej obudowie. Można tutaj wybrać wersję pompy ciepła Monoblok zarówno do zabudowy w budynku, jak i na zewnątrz. Taka różnica w budowie pompy ciepła będzie polegać na sposobie ochrony urządzenia przed zamarzaniem, ale również na kwestii zapewnienia głośności pracy na odpowiednio niskim poziomie. Cichszą pracą cechuje się pompa ciepła typu Monoblok do wnętrza budynku. Zajmie ona jednak większą powierzchnię zabudowy i będzie wymagać wykonania kanałów powietrznych w ścianach kotłowni.

Dużą popularnością wśród konsumentów cieszą się pompy ciepła typu Split. W takich urządzeniach zwykle dwie jednostki (zewnętrzna i wewnętrzna) są połączone przewodami z czynnikiem chłodniczym (np. R407C, R410A). Innym rozwiązaniem jest pompa ciepła Split z obiegiem glikolowym pomiędzy jednostkami. Ma ono wiele zalet, m.in. wyjątkowo niski poziom hałasu w trakcie pracy, ponieważ sprężarka mieści się w jednostce wewnętrznej. Jest to istotne szczególnie, jeśli planujesz montaż urządzenia w zwartej zabudowie mieszkaniowej.